Контакти і колективне керівництво


З усіх організаційних, правозахисних та інших робочих питань звертайтеся до виконавчого секретаря Юрія Шеляженка: shelya.work@gmail.com та +38 (097) 317-93-26. За рішенням установчих зборів ГО “Український Рух Пацифістів”, виконавчий секретар має право представляти організацію в усіх правових відносинах і вчиняти дії від імені організації без додаткового уповноваження. Лише заяви, затверджені загальними зборами або виконавчим секретарем, відображають офіційну позицію організації (решта є висловленням приватних думок).

Поштова адреса: Шеляженко Юрій Вадимович, виконавчий секретар ГО “Український Рух Пацифістів”, Фортечний (колишній Тверський) тупик, буд. 9, к. 82, м. Київ, 01042.

Колективне керівництво ГО “Український Рух Пацифістів” за рішенням зборів від 24.08.2023 здійснює Рада у складі: Ігор Скрипнік, Ілля Овчаренко, Олег Софяник, Наталія Суднікова, Юрій Шеляженко.

Колишній голова Руслан Коцаба виключений з Українського Руху Пацифістів через поведінку, яка не відповідає меті організації.

Contacts and Collective Leadership

Postal address: Yurii Sheliazhenko, executive secretary of Ukrainian Pacifist Movement, Fortechnyi (Tverskiy) blind alley, 9, app. 82, Kyiv, 01042, Ukraine.

With any questions regarding work of organization, including matters of human rights and conscientious objection to military service, please contact executive secretary Yurii Sheliazhenko, +380973179326, shelya.work@gmail.com (executive secretary is authorised to represent the organization and act on its behalf; only the statements approved by our assemblies or by the executive secretary reflect our official position, others are private opinions).

Our collective leadership is the Council created at the meeting on 24.08.2023: Ihor Skrypnik, Ilya Ovcharenko, Oleg Sofyanik, Nataliia Sudnikova, Yurii Sheliazhenko.

Former president Ruslan Kotsaba is expelled from the Ukrainian Pacifist Movement for behavior opposite to the mission of the organization.